DokumentiSTRUČNI AKTI VRTIĆA


GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

Godišnji plan DV Šegrt Hlapić za 2022-2023.pdf


GODIŠNJE IZVJEŠĆE


Godišnje izvješće o radu DV Šegrt Hlapić za ped god 2021.2022..pdf

KURIKULUM

KURIKULUM DV ŠEGRT HLAPIĆ ZA RAZDOBLJE OD 2022 -2027.pdf


     
 Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Šegrt Hlapić .pdf

  HACCP

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje.pdf


INFORMIRANJE

POLITIKA (PROCEDURA) prikupljanja i obrade osobnih podatka u Dječjem vrtiću Šegrt Hlapić.pdf


Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.pdf

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.pdf


 PRAVNI AKTI
 

ARHIVA

UPRAVNO VIJEĆE

PODACI O PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA VRTIĆA.pdf


Poslovnik o radu Upravnog vijeća.doc


Dopuna poslovnika o radu Upravnog vijeća.doc

Izmjena poslovnika o radu Upravnog vijeća.pdf

Odluka o načinu uvida u neposredni rad Upravnog vijeća.pdf

Zahtjev za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća (prisustvom sjednici ).pdf

Rezultati izbora za člana Upravnog vijećapoziv na 1 ( konstituirajuću.)
               Obavijest o zaključcima i službenim dokumentima 1. sjednice.pdf

poziv na 2. SJEDNICU 2022
.             Obavijest o zakljucima i službenim dokumentima 2. sjednice UV.pdf

poziv na 3. SJEDNICU 2022 .            Obavijest o zaključcima i službenim dokumentima 3. sjednice UV.pdf

poziv na 4. SJEDNICU                        Zaključci 4 sjednice UV 2022.pdf

poziv na 5. SJEDNICU                            Zaključci 5 sjednice UV 2022.pdf

poziv na 6. SJEDNICU 


poziv na 7. SJEDNICU 


poziv na 8. SJEDNICU 

poziv na 9. SJEDNICU 


poziv na 10. SJEDNICU 


poziv na 11. SJEDNICU 

poziv na 12. SJEDNICU 2023 

poziv na 13. SJEDNICU 2023 


poziv na 14. SJEDNICU 2023 


poziv na 15. SJEDNICU 2023 

poziv na 16. SJEDNICU 2023 

poziv na 17. telefonsku SJEDNICU 2023 

poziv na 18. telefonsku SJEDNICU 2023 

poziv na 19. telefonsku SJEDNICU 2023 

poziv na 20. SJEDNICU 2023 

poziv na 21. SJEDNICU 2023 


© 2023 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.