Sportski program

U nastojanju poboljšanja kvalitete sveukupnog življenja djece u vrtiću kao i na osnovu iskustva kroz višegodišnje provođenje kraćeg programa športske igraonice u našem vrtiću te obzirom na interes roditelja i prepoznate potrebe djece, od pedagoške godine 2010/2011 u našoj ponudi programa nalazi se i športski kao obogaćeni program.

Važno je podsjetiti da je dob predškolskog djeteta je vrijeme intenzivnog psihofizičkog razvoja, a naglašenim tjelesnim aktivnostima taj se razvoj može optimalizirati. Također, vrijeme ranog djetinjstva jedno je od zdravstveno najosjetljivijih dobi, a ovakvim pristupom može se utjecati na jačanje djetetova organizma, očuvanje i unapređivanje njegova zdravlja. Dodajmo tome da i suvremeni način i uvjeti življenja obitelji često ne zadovoljavaju u cjelini potrebe djeteta iz različitih razloga (prezaposleni roditelji, nedostatak sigurnih, otvorenih zelenih površina za igru djece, stambeni prostori nedovoljni za adekvatan motorički aktivitet djeteta….).

Suvremene tendencije u svijetu, a u posljednje vrijeme i kod nas, naglašavaju značenje športa u odgoju mladih u funkciji konstruktivnog provođenja slobodnog vremena koji , između ostalog, smanjuje opasnosti od pojava različitih oblika devijantnih ponašanja i ovisnosti kod djeteta. Konvencije i povelje UN-a o pravima djeteta, preporuke povodom Međunarodne godine športa i Olimpijskih ideala 1994. Te Međunarodne godine tolerancije i odgoja za mir 1995. Kao i temeljni dokumenti predškolskog odgoja u nas također su nam uporište i opravdanost za ustrojstvo ovakvog programa.


…ŠTO O PROGRAMU KAŽU DJECA?

Ivano: „najljepše mi je i najbolje vježbati na užetu“

Luka: „Volim dvoranu zato što vježbamo jer nam je to dobro“

Lucijana:“Najviše volim vježbati pčelicu.“

Lana:“U dvorani volim trčati“

Karlo:“Volim ići u dvoranu zato jer bacamo loptu u koš.“

Sara:“Najljepše mi je kad plivamo.“ (imitacija pokreta plivanja!!!)

Hrvoje: „Meni je najljepše trčanje.“

Laura: „Ja volim trčati i vješati se po špagi“

Marko: „Ja volim najviše se penjati po lojtricama i vješati se na užetu.“

Nika: „Ono kad bacamo lopte mi je najbolje“ (igra „Neka puca“)

Filip: „Meni je lijepo u dvorani sve, i vježbati i trčati i lopte i oni štapovi.“

 


© 2022 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.