Program rada s predškolskom darovitom djecom

U današnje vrijeme naglašava se važnost specifične brige o darovitoj djeci koja po nekim znanstvenim podacima čine 5% ukupne populacije. Ona ne samo da imaju brži razvoj od ostale djece već se i kvalitatitivno razlikuju osobinama i specifičnim potrebama. Upravo ta činjenica dovodi do potrebe da ta djeca budu uključena u posebne dodatne programe kojima će im okolina pružiti potrebnu strukturiranu podršku.

Općenito bi se darovitost mogla odrediti kao sklop osobina koje omogućuju pojedincu da dosljedno postiže izrazito iznad prosječan uradak u jednoj ili više aktivnosti kojima se bavi.

Za razvoj uočene darovitosti djeteta potrebna je osmišljena, bogata, i stimulirajuća okolina – obiteljska, vrtićka…. Upravo je u tom cilju nastao i ovaj naš program igraonice za darovite. Naime unutar redovitog programa djetetu se nude raznolika iskustva, rad i iskušavanje s raznolikim materijalima, aktivnosti koje potiču na eksperimentiranje, istraživanje… Darovito dijete u takvom okruženju uživa prednost okruženja vršnjačke skupine (znači ne izdvajamo ga trajno), a u isto vrijeme mu se pruže mogućnost iskusiti i poticajno okruženje djece koja su mu bliža u kreativnom, spoznajnom, ili nelom drugom području upravo unutar igraonice za darovitu djecu.

Pri izradi ovog programa rukovodili smo se temeljnim dokumentom „Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi“ te pozitivnim primjerima iz prakse rada sa darovitom i potencijalno darovitom djecom.

Osnovna polazišta pristupa rada vezano uz navedenu problematiku koji mi promoviramo su:

  • promatranje darovitosti s aspekta potencijala – svako dijete je potencijalno darovito
  • premda potencijalna darovitost nije isto što i produktivna darovitost, ona ukazuje na posebne odgojno-obrazovne potrebe djeteta
  • u ranom djetinjstvu, kao «ključnom» razdoblju za razvoj ličnosti djeteta, svoj je djeci bitno osigurati potencijalno stimulativno okruženje.


 


© 2022 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.