Program predškole

PROGRAM ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA S DJECOM U GODINI PRIJE POLASKA U OSNOVNU ŠKOLU – PREDŠKOLA

Od početka rada vrtića (ped.god.2007./2008) provodimo i Program predškole za djecu koju nisu polaznici redovnih vrtićkih programa , a u godini su pred polazak u školu.

Program se provodi na tri lokacije (MO Selčina te PO Iver i Sesvetska Sela) u 4 odgojne skupine.

Djeca uključena u ovaj program bila su uključena i u sve ostale aktivnosti kao i polaznici vrtića, odnosno sudjeluju u obilježavanjima značajnih datuma u vrtiću, priredbama, kazališnim predstavama, posjetima izvan prostora vrtića i izletima i te im je ponuđen boravak u programu „ Djeca u prirodi „ u Gradu mladih Granešina. Kvalitetnom suradnjom s roditeljima saznali smo da oni vrlo pozitivno ocjenjuju ovakav način organizacije i provođenja programa predškole u kojem su i sami aktivno sudjelovali.


© 2022 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.