Program folklora

Folklor / engleska riječ folk : puk, narod + lore : nauk, znanje / je naziv za različite aspekte tradicije kulture, najčešće uobičajen u značenju zajedničkog imena za tradicijske oblike književnosti, glazbe, plesova, dramskog i likovnog stvaranja. Dječje tradicijsko stvaralaštvo ima sve bitne elemente predajne kulture. Prenošeno s koljena na koljeno očuvalo je mnoge stare običaje. Ako polazimo od najtemeljnijeg, da dijete uči ono što doživljava, onda dijete ima pravo znati svoje porijeklo i kulturu.

Upravo u predškolskoj dobi dijete postaje sposobno primati i reproducirati vanjske utjecaje govorom, pokretom i pjesmom, oponašati ljude, predmete i životinje iz svoje okoline, a vrijeme mu je uglavnom ispunjeno igrom i stalnim oponašanjem članova sredine u kojoj je rođeno i u kojoj živi. U djetetovim rukama svaki predmet postaje igračka ili instrument za sviranje. U tom razdoblju života počinje upoznavati kulturu svojega naroda – prvo kao promatrač, a zatim postaje i aktivni sudionik nacionalne predajne baštine.

Aktivnosti i sadržaji tradicijske kulture potiču djecu da sami postanu tvorci vlastite spoznaje, da sami otkrivaju put do informacija i na kraju tu informaciju koriste.

Oplemenjivanjem dječjih stvaralačkih potencijala razvija se tolerancija, međusobno poštovanje i susretljivost. Upravo je vrtić, uz obitelj, mjesto gdje se formiraju ispravni i pozitivni stavovi prema nasljeđu, jer je to pravi put u očuvanju kulturnog identiteta, nacionalne pripadnosti i osviještenosti djece.

U našem vrtiću program folklora provodimo kao kraći program dva puta tjedno po dva sata u PO Sesvetska sela.

…ŠTO O PROGRAMU KAŽU DJECA?

Lucija B. : „ Igramo se kao što su se nekad igrala djeca na selu. Tako se i moja baka igrala.“

Sara I. : „ Volim plesati „Tko je moje guske krao“ i naučila sam svoje prijatelje i tete u vrtiću zajedno s Lucijom.“

Ružica P. : „ Sviramo na lončićima i kuhačama. Baš smo glasni.“

Ivan P. : „ Volim igru kada povlačimo uže na kraju.“

Lara K. : „ Volim kada plešemo u parovima i u kolu.“

Petar K. : „ Puno pjevamo i plešemo.“

Petar Klišanin: „ Drugačiji je jezik kojim pjevamo pjesmice.“

Kristijan P. : „ Volim plesati „Burmuticu“.

Josipa M. : „ Brojalicom odredimo koje je dijete u sredini kola.“

Mihovil P. : „ Volim svirati na lončićima i igru „Lončići“.


© 2022 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.