Program prevencije nasilja nad djecom

CAP je program primarne prevencije zlostavljanja.

Specifičnost ovog programa je što uključuje , ne samo djecu, već i osoblje vrtića te roditelje. U dijelu koji se tiče roditelja te svih zaposlenika vrtića predstavlja se program, osvještava uloga svih odraslih u prepoznavanju, prevenciji i na kraju, ukoliko dođe do zlostavljanja, prepoznavanja i pravovremenog i valjanog reagiranja.

U dijelu namijenjenom djeci obuhvaća:

1. aktivnosti za pripremu djece (provode ju odgojiteljice prije provođenja radionice, integrirano u programu skupine),

2. dječju radionicu (provodi CAP tim),

3. aktivnosti koje se provode nakon radionice (odgojiteljice u odgojnoj skupini, integrirano u programu skupine).

 


© 2022 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.