Defektolog

Rehabilitator u našem vrtiću

Zadatak rehabilitatora odnosno defektologa je otkrivati djetetove osobitosti i potencijale te pomoći da prevlada raznolike poteškoće koje mu se tijekom djetinjstva javljaju.

rehabilitatora usmjeren je na dijete, roditelja, odgojitelja i društvo.

Rad


Rad u odnosu na:


DIJETE

 • rano otkrivanje posebnih potreba/teškoća u razvoju
 • prevencija
 • individualni i pristup i neposredni rad
 • rad u grupi u kojoj je integrirano dijete koje u svom razvoju ima neku teškoću (oštećenje sluha, vida, poremećaj u spoznajnom razvoju, motorička oštećenja, poremećaji u ponašanju...). Poticanje pozitivnih socijalnih odnosa i stavova.


RODITELJE

 • podrška i pomoć u prihvaćanju i razumijevanju djetetovih specifičnih potreba
 • suradnja s ciljem što bolje, kvalitetnije i sveobuhvatnije rehabilitacije
 • prema potrebi upućivanje na dijagnostičku obradu i tretman u posebnu ustanovu
 • individualni razgovori o razvoju i sposobnostima djeteta
 • savjetovanje


ODGOJITELJE

 • stručna pomoć i podrška u planiranju i neposrednom radu
 • proširivanje stručnih spoznaja o teškoćama u razvoju kroz predavanja i individualni rad
 • promicanje integracije

DRUŠTVO

 • senzibilizacija šire društvene zajednice za djecu s teškoćama
 • promicanje integracije

Kada roditelj može potražiti pomoć rehabilitatora (defektologa)?Roditelj može potražiti savjet i pomoć rehabilitatora kada njegovo dijete ima neku razvojnu poteškoću ili ako ga brine ponašanje i razvoj djeteta. To može biti u nekom od sljedećih slučajeva:Ako u ranom razvoju djeteta postoje faktori rizika (prijevremeno rođeno dijete, komplikacije u porodu, mala porođajna težina…) i dijete se sporije motorički ili govorno razvija.Ako dijete ne vidi ili ne čuje dobro (npr. približava materijal očima, naginje glavu, često trlja oči, ne odaziva se uvijek na svoje ime ili ne slijedi upute…).Ako dijete u dobi od 3,5 godine ne uspijeva složiti sliku iz barem 2 dijela; ili u dobi od 5 godina puzzle od više dijelova.Ako u 4. godini dijete ne pronalazi parove predmeta po boji, veličini ili obliku, te ako u toj dobi ne može prebrojati do 4 predmeta.Ako je igra djeteta jednolična i nedovoljno maštovita, te se čini da dijete ne pokazuje interes za igračke ili se njima igra na „neuobičajen“ način.Ako dijete ima poteškoća s pamćenjem.Ako dijete u dobi 4 do 5 godina ne drži pravilno olovku, a crtež je siromašan bez prepoznatljivih elemenata.Ako u godini pred polazak u školu ne može slijediti pravila društvenih igara.Ako se ne može duže zadržati u nekoj igri, slušati dulje priče, te brzo prelazi s jednog na drugi sadržaj ili je stalno u pokretu.Ako ne uspostavlja kontakt očima, ne pokazuje interes za vršnjake, te ima teškoća u komunikaciji s okolinom.

Ako ste zabrinuti ili samo tražite savjeta kako dalje, javite se našem rehabilitatoru.


© 2023 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.