Pedagog

ŠTO RADI PEDAGOG U VRTIĆU

  • Pedagog u našem vrtiću:
  • Član stručnog tima Vrtića usmjeren na timski rad i interdisciplinarni pristup u cilju zajedničkog uspješnog djelovanja na dobrobit svakog djeteta
  • Sudjeluje u procjenjivanju i praćenju potreba i prava djeteta/djece u vrtiću
  • Zajedno s odgojiteljima stvara optimalne uvjete za najbolji mogući razvoj potencijala svakog djeteta / materijalno i socijalno okruženje
  • Potiče i uvodi različite oblike i sadržaje rada u kojima je dijete aktivni sudionik svog razvoja
  • Upoznaje roditelje s obilježjima i posebnostima vrtićnih programa
  • Dogovara primjerene modele rada s djetetom u skladu sa specifičnostima i potrebama obitelji kao i razvojnim potrebama djeteta
  • Podržava jačanje partnerskih odnosa Vrtića i obitelji različitim oblicima suradnje s roditeljima i daje potporu odgovornom roditeljstvu
  • U suradnji s odgojiteljima potiče aktivno sudjelovanje roditelja u neposrednom odgojno obrazovnom procesu kao i u procjeni uspješnosti rada i postignuća Vrtića


 


© 2023 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.