Logoped

TKO JE I ŠTO RADI VRTIĆKI LOGOPED?

Logoped je stručnjak educiran za rad na prevenciji, detekciji, dijagnosticiranju i tretmanu poremećaja humane komunikacije, jezika, govora i glasa u svih dobnih skupina. Vrtićki logoped član je stručno-razvojne službe čiji je zadatak pružiti podršku odgajateljima u odgojno-obrazovnom radu te stručnim znanjima i djelovanjem podizati kvalitetu predškolskog odgoja i naobrazbe. Osim što neposredno radi s djecom s poremećajima humane komunikacije, suradnjom s odgajateljima i roditeljima logoped posredno radi na prevenciji poremećaja i poticanju govorno-jezičnog razvoja sve djece.

Često se misli kako logopedi rade isključivo s djecom starijom od pet godina. Međutim, komunikacijski razvoj počinje rođenjem, a teškoće se mogu pojaviti u svakoj njegovoj fazi i utjecati na daljnji razvoj. Stoga slobodno potražite logopedski savjet i pomoć kad god mislite da vam je to potrebno, a obavezno ako vaše dijete:

  • ima više od 18 mjeseci, a još ne govori,
  • ne traži komunikacijskog partnera u igri,
  • često ima problema s promuklošću,
  • pogrešno izgovara velik broj glasova u odnosu na vršnjake,
  • zamuckuje,
  • ima problema s razumijevanjem dugačkih rečenica i apstraktnih riječi,
  • nerazumljivo prepričava svoje doživljaje i misli,
  • ima problema s grafomotorikom,
  • u predškolskoj dobi ne pokazuje interes za crtanje, čitanje, slova.


Sljedeća tablica može vam pomoći u praćenju govorno-jezičnog razvoja vašeg djeteta i poslužiti vam kao orijentir kada i zbog čega potražiti pomoć.

 

Kalendar govorno-jezičnog razvoja

(preuzeto i prilagođeno iz: Jezik i govor od rođenja do šeste godine, Apel, K. i Masterson, J te Najčešći poremećaji jezično-govorne komunikacije djece predškolske dobi, skupina autorica)

 

1 – 2

·     na zahtjev pokazuje imenovane dijelove tijela, osobe i predmete iz svakodnevnog života, slike u knjizi

·     izvršava jednostavne naloge i razumije jednostavna pitanja

·     ima vokabular od nekoliko desetaka riječi

·     spaja riječi u jednostavne rečenice (Mama pa-pa. Gdje maca?)

·     sluša jednostavnu priču i pjesmice


 

2 – 3

·      slijedi dvije upute u nizu

·      shvaća suptilnije odnose u jeziku (prijedloge, komparaciju, priloge)

·      ima riječ za gotovo sve

·      rečenica se proširuje na 2-3 riječi

·      razumljivo je ljudima koji ga poznaju


 

3 – 4

·     čuje kada ga zovete iz druge sobe

·     odgovara na jednostavna pitanja

·     prepričava vam proživljene doživljaje (što je radilo u vrtiću, kod prijatelja…)

·     razumljiv je široj okolini

·     rečenica ima 4 ili više riječi


 

4 – 5

·     pozorno sluša kratku priču i odgovara na pitanja o njoj

·     čuje i razumije većinu toga što se kaže u vrtiću i kod kuće

·     rečenica se proširuje na 4-6 riječi

·     ispravno koristi sve gramatičke kategorije

·     glatko i opširno komunicira s okolinom

·     u izlaganju se pridržava teme

·     većinu glasova izgovara pravilno


 

5 – 6

·      pravilno izgovara sve glasove

·      shvaća uzročno-posljedične i prostorno-vremenske odnose iskazane jezikom i samo ih koristi

·      pokazuje interes za slova i brojke

·      zna napisati svoje ime

·      poznaje svrhu i obilježja pisanoga jezika


 

6 – 7

·      razumije i koristi apstraktne pojmove i složene jezične strukture

·      govor prilagođava socijalnim situacijama

·      vodi duge razgovore

·      usvaja glasovnu analizu i sintezu

 


© 2023 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.