Stručni tim

Naš stručni tim sastoji se od:

  • Logopeda
  • Pedagoga
  • Psihologa
  • Defektologa
  • Zdravstvene voditeljice

© 2022 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.