Zdravlje i higijena

… u zdravom tijelu zdrav duh…

ZDRAVSTVENA NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJETETA

Zdravlje čovjeka, naročito djeteta je najveće bogatstvo, stoga je zadaća i predškolskih ustanova poduzeti potrebne mjere i preduvjete za cjeloviti rast i razvoj svakog djeteta te osiguravanje zdravog i sigurnog ozračja u kojem dijete boravi , a koji će doprinijeti realizaciji optimalnih uvjeta za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba djeteta.

Zdravstvena njega,skrb za tjelesni rast i razvoj te zdravlje djece realizirani su kroz sljedeće zadaće:

1. Identifikacija djece s posebnim zdravstvenim poteškoćama

2. Planiranje i provođenje kvalitetne prehrane djece

3. Čuvanje i unapređenje zdravlja djece

4. Unapređenje tjelesno-zdravstvene kulture

5. Higijensko – zdravstvena skrb o vrtićuAKTIVNOSTI VEZANE ZA ZDRAVLJE DJECE U DJEČJEM VRTIĆU OBUHVAĆAJU:

 • Procjena psihofizičkog razvoja , praćenje rasta i razvoja djece kroz primjenu dostupnih preventivnih mjera u vrtiću: antropometrijska mjerenja,kontrola procijepljenosti, praćenje pobola.
 • Provođenje analize stanja uhranjenosti , redovitost cijepljenja, te pobola tijekom pedagoške godine.
 • Praćenje akutnih bolesti djece - djelovanje prema epidemiološkim indikacijama
 • Identifikacija i opservacija djece s posebnim potrebama i razrada strategije djelovanja
 • Sudjeluje u praćenju zadovoljavanja primarnih potreba djece, njege i higijene
 • Prati proces prilagodbe sa zdravstvenog aspekta.


Pružanje prve pomoći i upućivanje o postupcima kod akutnih stanja i ozljeda.

AKTIVNOSTI VEZANE UZ PREHRANU OBUHVAĆAJU:

 • Unapređenje procesa prehrane uz primjenu prehrambenih standarda za djecu predškolske dobi
 • Planiranje prehrane djece – izrada jelovnika
 • Izrađivanje programa prehrane za djecu s posebnim potrebama
 • Poticanje na usvajanje pravilnih prehrambenih navika


PROVOĐENJE ZDRAVSTVENOG ODGOJA U VRTIĆU :

 • Educiranje i motiviranje obitelji na promjene nepravilnih i negativnih životnih navika u pozitivne u svrhu sprečavanja bolesti i unapređenja zdravlja djece i kvalitete življenja.
 • Provođenje zdravstvenog odgoja u zajednici , kao i zdravstvene edukacije svih zaposlenika Vrtića, djece i roditelja.
 • Sudjelovanje u projektima promicanja zdravlja i zdravog načina življenja u zdravom okruženju
 •  Provođenje zdravstvene edukacije na različitim nivoima pismenim i usmenim putem (pisma, letci, brošure, plakati, interaktivni panoi, priručnici, razgovori, savjetodavni rad, sastanci, predavanja, i dr. prihvatljivi oblici rada).


 


© 2023 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.