Vrijednosti koje njegujemo

Program rada Dječjeg vrtića „Šegrt Hlapić“ namijenjen je djeci od navršene prve godine života pa sve do polaska u osnovnu školu.

Cjelokupnu organizaciju života i rada djece i odraslih u ustanovi temeljimo na programskom usmjerenju odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta. Kroz planirane programe ostvarujemo djelatnost njege, odgoja i naobrazbe kao i zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djeteta predškolske dobi. Svi programi koje provodimo prilagođeni su razvojnim potrebama djece te njihovim sposobnostima i mogućnostima.

Uz navedeno, vrijednosti koje želimo i nadalje promicati i razvijati odnose se i na:

  • zaštitu i promicanje prava djece te pravovremeno zadovoljavanje dječjih potreba
  • individualan i individualiziran pristup u radu s djecom
  • integraciju djece s različitim teškoćama u razvoju u redovan odgojno-obrazovni proces uz individualiziran pristup
  • zdravstvenu njega i skrb za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djeteta
  • timski pristup radu
  • rad na projektima
  • otvorenu suradnju s roditeljima, obitelji djeteta
  • cjeloživotno učenje
  • humanitarne akcije
  • aktivnu suradnju sa širom i užom lokalnom zajednicom

 


© 2023 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.