Naša vizija

Temeljni cilj unapređivanja naše odgojno obrazovne prakse i nadalje će biti razvijanje našeg osobnog kurikuluma koji se temelji na odgojno obrazovnoj praksi u skladu s humanističko razvojnim pristupom i usmjerenjem na dijete i njegove razvojne potrebe, prava i mogućnosti.

Osnovni cilj unapređivanja našeg odgojno obrazovnog rada bit će usmjeren na daljnje razvijanje dinamičnog programa temeljenog na pravima djece, njihovim potrebama i interesima, kao i na zajedničkom življenju djece i odraslih u vrtiću. Svoj rad ćemo također usmjeriti na promicanje kvalitete programa odgojno obrazovnog rada, kako redovitog tako i obogaćenih programa uz timski pristup. 

...i idemo dalje...


© 2023 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.