Arhiva javne nabave

 JAVNA NABAVA

Odluka o pokretanju novog postupka javne nabave.pdf

Poziv na dostavu ponude Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak.pdf


NOVI OBRAZAC - Troškovnik mlijeko i mliječni proizvodi 2023 ponovljeni natječaj.xls

Odluka o odabiru mlijeko i mliječni proizvodi.pdf

Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave 2023.pdf

DOKUMENTACIJA -Kruh i krušni proizvodi.pdf
OBRAZAC - Troškovnik KRUH I KRUŠNI PROIZVODI 2023.xls
Odluka o odabiru Kruh i krušni proizvodi.pdf

DOKUMENTACIJA -MESO.pdf
OBRAZAC - Troškovnik MESO 2023.xls
Odluka o odabiru Meso.pdf

DOKUMENTACIJA -mesne prerađevine.pdf

OBRAZAC - Troškovnik MESNE PRERAĐEVINE 2023.xls
Odluka o odabiru Mesne prerađevine i suhomesnati proizvodi.pdf

DOKUMENTACIJA -PERAD.pdf

OBRAZAC - Troškovnik PERAD - Piletina i puretina 2023.xls
Odluka o odabiru Perad.pdf

DOKUMENTACIJA -SMRZNUTA RIBA I RIBLJI PROIZVODI.pdf
OBRAZAC - Troškovnik smrznuta riba i riblji proizvodi 2023.xls
Odluka o odabiru Smrznuta riba i riblji proizvodi.pdf

DOKUMENTACIJA -SMRZNUTO VOĆE I POVRĆE.pdf

OBRAZAC - Troškovnik smrznuto voće i povrće 2023.xls
Odluka o odabiru Smrznuto voće i povrće.pdf

DOKUMENTACIJA -konzervirano voće i povrće.pdf
OBRAZAC - Troškovnik konzervirano voće i povrće 2023.xls
Odluka o odabiru Konzervirano voće i povrće.pdf

DOKUMENTACIJA -MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI.pdf
NOVI OBRAZAC - Troškovnik mlijeko i mliječni proizvodi 2023 ponovljeni natječaj.xls
Odluka o poništenju i pokretanju novog postupka Mlijeko i mliječni proizvodi.pdf

DOKUMENTACIJA -ostale namirnice.pdf
OBRAZAC - Troškovnik ostale namirnice 2023.xls
Odluka o odabiru Ostale namirnice.pdf

© 2023 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.