ArhivaFINANCIJSKO POSLOVANJEFINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2021.xls


Bilješke uz financijsko izvješće.pdf

Financijski plan za 2021.pdf
2020 god. izvještaj.xls

2019 Prorac.xls


referentna strana, bilješke.PDF


Godišnji financijski izvještaj 2018.PR-RAS.PDF

Obrazac Obveze i RAS-Funkcijski.PDF

Bilanca.pdf

P VRIO,REFERENTNA STRANICA I bilješke.PDF

Financijsko izvješće 2017..PDF JAVNA NABAVA


OBRAZAC - Troškovnik uredski materijal 2022 za ponuđače grupa I.xls


Odluka o pokretanju postupka nabave-UREDSKOG MATERIJALA I MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.pdf

DOKUMENTACIJA ponude -UREDSKI MATERIJAL.pdf
OBRAZAC - Troškovnik uredski materijal 2022 za ponuđače.xls
DOKUMENTACIJA ponude-MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.pdf

OBRAZAC - Troškovnik materijal za čiščćenje i održavanje 2022 za ponuđače.xls


ODLUKA o pokretanju postupka- smrznuta riba i ostale namirnice docx.pdf


DOKUMENTACIJA -smrznuta riba.pdf
Troškovnik -Smrznuta riba i riblji proizvodi.xlsx


DOKUMENTACIJA -ostale namirnice.pdf
Troškovnik -Ostale namirnice za 2022.xlsx
*****************************************************************************************************************
Odluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave.pdf


Interni akt bagatelne nabave.docx

Interni akt bagatelne nabave, dopuna.docx


objava o sukobu interesa u javnoj nabavi.pd

REGISTAR ugovora jednostavna nabava za 2022..xlsx


REGISTAR ugovora neposredno ugovaranje za 2022..xlsxPlan nabave za 2022.godinu.pdfOdluka o pokretanju postupka nabave-UREDSKOG MATERIJALA I MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.pdf

DOKUMENTACIJA ponude -UREDSKI MATERIJAL.pdf


© 2023 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.