OBJAVA REZULTATA UPISA U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.

DJEČJI VRTIĆ „ŠEGRT HLAPIĆ“
Sesvete, Dobriše Cesarića 4
KLASA:601-02/22-09/357
URBROJ:251-605-06-22-01
Sesvete, 10. lipnja, 2022.
 
 
 
 
OBJAVA REZULTATA UPISA
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2022./2023.
u Dječjem vrtiću „Šegrt Hlapić“
 
 
 
10. lipnja 2022. na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Šegrt Hlapić“ te na web stranici vrtića objavljeni su rezultati upisa u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. u Dječjem vrtiću „Šegrt Hlapić“.
 
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Šegrt Hlapić“ do 27. lipnja 2022.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu. Raspored prihvaćenih zahtjeva po objektima i programima nalazi se na web stranici vrtića www.vrtic-segrthlapic.zagreb.hr
 
 
 
                                               

 
                                                                                        

DJEČJI VRTIĆ „ŠEGRT HLAPIĆ“
Sesvete, Dobriše Cesarića 4
KLASA:601-02/22-09/357
URBROJ:251-605-06-22-02
Sesvete, 10. lipnja, 2022.
 
OBAVIJEST RODITELJIMA /SKRBNICIMA PRIMLJENE DJECE

Poštovani,

ukoliko je Vaše dijete na popisu primljene djece u jaslice i vrtić  OBAVEZNI ste obaviti slijedeće:
  1. Otvoriti zdravstveni karton djeteta kod zdravstvene voditeljice vrtića prema dogovorenom terminu (za termin će vas kontaktirati zdravstvena voditeljica).
Na dogovoreni termin potrebno je donijeti:
  • Kopiju zdravstvene iskaznice djeteta
  • Kopiju cjepne knjižice djeteta
  • Potvrdu pedijatra o sistematskom pregledu za polazak u vrtić
  • Kopiju medicinske dokumentacije ukoliko je dijete ima
*na termin nije potrebno dovoditi djecu
  1. Potpisati ugovor s Dječjim vrtićem (nakon otvaranja kartona)
Ugovori će se potpisivati u tajništvu vrtića prema dogovoru sa zdravstvenom voditeljicom. Ugovor potpisuju oba roditelja/skrbnika djeteta ( ne moraju doći u isto vrijeme).
 
  1. Za djecu primljenu u program predškole sve informacije bit će objavljenje u rujnu, a program započinje 01.10.2022.
 
Ukoliko ne dođete na dogovoreni termin (bez opravdanog razloga o kojem ste obavijestili Vrtić te dogovorili naknadno potpisivanje ugovora) smatrat ćemo da ste odustali od upisa djeteta u vrtić.Objava rezultata upisa u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za ped.god. 2022.2023.pdf

 
Raspored primljene djece prema objektima i programima za pedagošku godinu 2022.2023.pdf                           


 

© 2024 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.