AKTIVNOSTI TIJEKOM STUDENOG I PROSINCA 2015.

 AKTIVNOSTI ZA DJECU NAŠEG VRTIĆA TIJEKOM STUDENOG I PROSINCA 2015
 
 
  • 16. STUDENOG - OBILJEŽAVANJE DANA TOLERANCIJE  PRIGODNIM SADRŽAJIMA I AKTIVNOSTIMA  ZA DJECU U ODGOJNIM SKUPINAMA  SVIH NAŠIH  OBJEKATA
 
  • 20. STUDENOG – RAZLIČITE  STVARALAČKE AKTIVNOSTI  POVODOM MEĐUNARODNOG DANA DJETETA
 
  • 30. STUDENOG – 11. PROSINCA OBUKA KLIZANJA NA ŠRC ŠALATA ZA DJECU IZ ODGOJNIH SKUPINA LAVIĆI I PUŽIĆI
 
  • 5. PROSINCA –  NASTUP DJECE NAŠEG VRTIĆA  U TRGOVAČKOM CENTRU „GARDEN MALL“ SA PRIGODNIM PROGRAMOM U VREMENU OD 11.00 – 13.00 SATI. U PROGRAMU ĆE SUDJELOVATI SLIJEDEĆE  ODGOJNE SKUPINE I NJIHOVI ODGOJITELJI :  PUŽIĆI , LAVIĆI , OVČICE , BUBAMARE , ISKRICE , SUNCE  , MEDVJEDIĆI , TOČKICE , SMJEŠKIĆI , MIŠIĆI , JEŽIĆI , DJEČJI PJEVAČKI ZBOR IVER , FOLKLORNA SKUPINA DJECE OBJEKTA IVER I FOLKORNA SKUPINA  DJECE OBJEKTA SESVETSKA SELA.
 
  • 13. PROSINCA – NEDJELJA CARITASA U NAŠOJ ŽUPI SVIH SVETIH U SESVETAMA  - SUDJELOVANJE U HUMANITARNOJ AKCIJI SA DONACIJOM RADOVA DJECE , ODGOJITELJA I  DRUGIH DJELATNIKA VRTIĆA

 

  • 13. PROSINCA – SUDJELOVANJE DJEČJEG ZBORA  NAŠEG PODRUČNOG OBJEKTA IVER NA MANIFESTACIJI „ ADVENT U ZAGREBU „ KOJA ĆE SE ODRŽATI NA TRGU BANA JELAČIĆA U ORGANIZACIJI GRADSKOG UREDA ZA KULTURU, OBRAZOVANJE I ŠPORT 
     
 

© 2024 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.