CAP program

  CAP
program prevencije zlostavljanja djece
(za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu)
 
Predškolski CAP je program prevencije zlostavljanja djece namijenjen djeci predškolske dobi u vrtićima. CAP (Child Assault Prevention) program je primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe (otmica) i napada od strane poznate odrasle osobe. CAP nastoji integrirati najbolje izvore pomoći u zajednici kako bi se smanjila ranjivost djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje.Cilj je smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima zlostavljanja kroz:
 • pružanje kvalitetnih informacija;
 • poučavanje učinkovitim prevencijskim strategijama;
 • osnaživanje njima važnih odraslih, roditelja i zaposlenika vrtića, da im pruže kvalitetniju podršku.
Ključne strategije uključuju: zalaganje za sebe, podršku vršnjaka, učinkovitu komunikaciju i traženje pomoći. Program polazi od stava da napad predstavlja kršenje, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i da svi ljudi i njihova djeca imaju pravo biti sigurni, jaki i slobodni.
 
 Tablica: Prikaz plana provođenja CAP programa
KAKO? ŠTO?
STRUČNI AKTIV Razrada metoda pripreme djece odabranih odgojnih skupina na sudjelovanje u CAP; upoznavanje s ključnim pojmovima koji će se koristiti u radionicama
ODGOJITELJSKO VIJEĆE Predavanje - Prezentacija Cap programa.Upoznaju se sa prevencijskim i osnažujućim strategijama koje će djece učiti na svojim radionicama i kako najučinkovitije te strategije podržati u školi, kod kuće i u zajedniciPredavanje sadrži:
 • prikaz problema
 • aktualne statistike o zlostavljanju,
 • pitanje o tome tko i zašto zlostavlja djecu,
 • pokazatelje/simptome koji se najčešće vide kod zlostavljane djece,
 • prikaz vještina komunikacije s djecom koja su možda zlostavljana,
 • osvrt na zakonske odredbe u pogledu prijavljivanja zlostavljanja i zanemarivanja djece,
 • detaljno objašnjenje radionice za djecu
RODITELJSKI SASTANAK Predavanje - Prezentacija Cap programa. Isto kao i za djelatnike vrtića.
RADIONICE ZA DJECU Tri radionice (2 dana zaredom) u trajanju od 30 minuta s ciljem:
 • zalaganje za sebe
 • podrška vršnjaka
 • reći odrasloj osobi od povjerenja
Radionice za djecu bave se situacijama u kojima su povrijeđena dječja osobna prava, usredotočujući se na napad vršnjaka, napad nepoznate odrasle osobe (pokušaj odvlačenja, otmice) i napad poznate odrasle osobe. Kroz vođenu grupnu raspravu, priče i igranje uloga, djeca uče strategije kojima će se zaštiti i ostati sigurni, jaki i slobodni.
U programu će sudjelovati djeca  starijih odgojnih skupina (školski obveznici).

 
                                           
 


© 2024 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.