Javna nabava i financijsko poslovanjeJAVNA NABAVA


Odluka o pokretanju postupk jednostavne nabave Svježeg voća i povrća i srodnih proizvoda


Ponudbeni listovi i troškovnici za nabavu svježeg voća i povrća i srodnih proizvoda


Odluka o pokretanju postupka nabave uredskog materijala i materijala za čišćenje i održavanje.pdf


Dokumentacija za provedbu postupka nabave za UREDSKI MATERIJAL.pdf


OBRAZAC - Troškovnik UREDSKI PRIBOR, PISAĆI PRIBOR 2023.xls

OBRAZAC - Troškovnik PAPIR ZA KOPIRANJE, UREDSKA PAPIRNA KONFEKCIJA 2023.xls


Dokumentacija za provedbu postupka nabave za materijal za čišćenje i održavanje.pdf


OBRAZAC - Troškovnik MEHANIČKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 2023..xls

OBRAZAC - Troškovnik KEMIJSKA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 2023..xls

OBRAZAC - Troškovnik PAPIRNA KONFEKCIJA 2023.xls


Odluka o pokretanju postupka nabave usluge sistematskih pregleda zaposlenika.pdf

Dokumentacija za provedbu postupka nabave SISTEMATSKI PREGLEDI ZAPOSLENIKA.pdf

TROŠKOVNIK sistematski pregled.xlsx
REGISTAR ugovora neposredno ugovaranje za 2023.xlsx

REGISTAR ugovora jednostavna nabava za 2023. godinu.xlsxOdluka o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave.pdf


Interni akt bagatelne nabave.docx

Interni akt bagatelne nabave, dopuna.docx

objava o sukobu interesa u javnoj nabavi.pd

FINANCIJSKO POSLOVANJE

ODLUKA o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.pdf.
Procedura stvaranja ugovornih obaveza.doc

Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima.doc

Procedura naplate potraživanja.docx

2023.

RVI 1-6 2023 (1).pdf

RVI 1-6 2023 (2).xls


RVI 1-6 2023 (2).pdf


RVI 1-6 2023 (1).xls


Financijski plan za 2023.pdf


Plan nabave za radove, robu i usluge za 2023.pdf

Financijski plan za proračunskog korisnika 2023. i projekcije za 2024. i 2025..xlsx

Obrazloženje financijskog plana za 2023.godinu.docx

Realizacija proračuna za 2022.godinu (1).pdf


Realizacija proračuna za 2022.godinu (2).pdf

2022.

BILJEŠKE_2022.doc


FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU.xlsx

Financijski plan 2022.pdf


© 2023 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.