DokumentiSTRUČNI AKTI VRTIĆA


GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

Godišnji plan DV Šegrt Hlapić za 2022-2023.pdf


GODIŠNJE IZVJEŠĆE


Godišnje izvješće o radu DV Šegrt Hlapić za ped god 2021.2022..pdf

KURIKULUM

KURIKULUM DV ŠEGRT HLAPIĆ ZA PED. GOD.  2021 -2022.pdf

*****************************************************************

FINANCIJE

2020 god. izvještaj.xls

2019 Prorac.xls

referentna strana, bilješke.PDF


Godišnji financijski izvještaj 2018.PR-RAS.PDF

Obrazac Obveze i RAS-Funkcijski.PDF

Bilanca.pdf

P VRIO,REFERENTNA STRANICA I bilješke.PDF

Financijsko izvješće 2017..PDF


******************************************************************

     
 Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Šegrt Hlapić za 2021. godinu.pdf

  HACCP

Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje.pdf


INFORMIRANJE

POLITIKA (PROCEDURA) prikupljanja i obrade osobnih podatka u Dječjem vrtiću Šegrt Hlapić.pdf

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.pdf

 PRAVNI AKTI

 
UPRAVNO VIJEĆE

PODACI O PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA VRTIĆA.pdf

Poslovnik o radu Upravnog vijeća.doc
Dopuna poslovnika o radu Upravnog vijeća.doc

poziv na 4. SJEDNICU 2022 up.vij..pdf

poziv na 6. SJEDNICU 2022 up.vij..docx


poziv na 8. SJEDNICU 2022 up.vij..docx

poziv na 9. SJEDNICU upravnog vijeća 2022.pdf

poziv na 10. SJEDNICU 2022 up.vij.pdf


© 2022 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.