Knjižnica

  
 Knjižnica, čitaonica i pričaonica za djecu i roditelje

 Potaknuti brojnim istraživanjima, koja su pokazala kako se djeca kojoj se čita i priča od najranije dobi brže razvijaju, zainteresiranija su za okolinu, brže uče, bolje se snalaze u komunikaciji s drugima, razvijaju predčitalačke vještine, u kurikulum našeg vrtića stavili smo poseban naglasak i na taj segment odgojno obrazovnog rada. U tom kontekstu u našem matičnom objektu otvorili smo knjižnicu koja je dostupna svoj našoj djeci i njihovim roditeljima dok je u  područnim objektima u Iveru i Sesvetskim Selima 2x mjesečno dostupan bibliobus.

Kako postati član knjižnice?

Dovoljno je doći u radno vrijeme knjižnice i upisati se. Upisnina odnosno članarina je donacija jedne slikovnice po vašem izboru našoj knjižnici.
 
Radno vrijeme knjižnice:

Ponedjeljak, srijeda i petak: 07.00.-09,00
Utorak i petak: 14.30.-16.30.
 


 Riječ dvije o čitanju od najranije dobi....


S čitanjem valja započeti od najranije dobi jer se pokazalo da već od rođenja dijete slušanjem glasa odrasle osobe razvija slušnu osjetljivost za glasove i govor što je iznimno važno za  razvoj predčitačkih vještina.
Kroz aktivnosti u odgojnim skupinama, počevši već u jaslicama, te potičući roditelje na kontinuirano posuđivanje knjiga i slikovnica nastojimo:
 • stvarati  posebne emocionalne veze između djeteta i odraslog (roditelja, odgojitelja …)
 • obogaćivati rječnik djeteta i razvijati i poticati govorne sposobnosti
 • stvarati vezu između čitanja i osjećaja zadovoljstva i ugode
 • uvoditi dijete u svijet umjetnosti i književnosti
 •  unapređivati djetetove sposobnosti slušanja, ali i prepričavanja i govorno-jezičnog izražavanja
 • poticati opažanje, promatranje, pažnju, pamćenje, mišljenje i logičko zaključivanje
 • poticati razvoj raznolikih dječjih  interesa
 • omogućavati stjecanje novih znanja
 • poticati dijete da razvije predčitačke vještine neophodne za samostalno čitanje
 • poticati  maštu i kreativno mišljenje
 • razvijati djetetove emocije, imenovanje i prepoznavanje istih te empatiju
 • poticati usvajanje moralnih vrijednosti i humanih poruka
 • motivirati za samostalno čitanje i uživanje u čitanju i knjizi.
   
      Sam prostor knjižnice smješten unutar vrtića i opremljen po mjeri djeteta otvara niz novih mogućnosti u odgojno-obrazovnom radu te u samoj suradnji s roditeljima. Osim navedenih ciljeva vezanih uz rano čitanje, posuđivanje knjiga iz knjižnice omogućava djeci razvoj  pozitivnog odnosa prema knjizi. Dijete koje s roditeljem dolazi u knjižnicu bira s njim knjigu, zadržava se u kutiću za čitanje, a zatim odlazi kući i zajedno s roditeljima čita, komentira, prepričava i zasigurno će ugodu tog trenutka vezati upravo uz knjigu.
S druge strane vjerujemo da smo ovim projektom pomogli i roditeljima koji su danas u stalnoj stisci s vremenom da kroz ovu aktivnost učvršćuju svoju vezu s djetetom. Mislimo pri tome na stvaranje situacije u kojoj su roditelj i dijete usmjereni jedno na drugo, surađuju, dogovaraju se te dijele zajedničko ugodno iskustvo. Isto tako, potičući roditelje na čitanje djeci dali smo im u ruke moćan odgojni alat.
Osim za posuđivanje i druženje roditelja i djeteta, prostor knjižnice koristi se i kao čitaonica za manje skupine djece. Na taj smo način omogućili druženje s knjigom kakvo bi ono moralo biti, dakle na mjestu koje je udobno i mirno te lišeno nepotrebnih ometajućih faktora.

        

© 2024 Vrtić Šegrt Hlapić. Sva prava pridržana.